KONTAKT

 Persondata politik for Lundtoft Bogføring.dk.Fair og transparent behandling


Vi vil sikre fair og transparent behandling af dine persondata


 

God databehandlingsskik


Vi vil udvise god databehandlerskik iht. gældende lov om behandling af personoplysninger, også kaldet Persondataloven.Sikkerhedsforanstaltninger


Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter persondata mod at

blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


 


Anvendelse af personoplysninger


Såfremt vi behandler persondata så:


Behandler vi dem på et lovligt grundlag


Vi anvender alene persondata, der er relevante i forhold til de formål, der fremgår ved registreringen.

Der foretages løbende vedligehold. Vi beder medarbejdere og samarbejdspartner om at oplyse os om relevante ændringer i deres data

og sikrer derigennem at de ikke er urigtige eller vildledende.


Persondata slettes, når de ikke længere er nødvendige til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og  opbevaring heraf.

Vi gør opmærksom på, at dine persondata, ikke nødvendigvis kan slettes, hvis de optræder på mails eller historiske  dokumenter som er

nødvendige at gemme med det formål at kunne opretholde driften.

Persondata videregives som udgangspunktet ikke, men der kan være undtagelser, hvor det f.eks. er påkrævet af offentlig myndighed, eller

nødvendig for opretholdelse af driften. Al videregivelse af data til 3. part er registreret og der er indgået databehandleraftale.


 


Indsigt, rettelse, sletning m.m.


Personer kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi behandler, hvad de anvendes til og hvordan og hvor længe de opbevares.


Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om,

hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.


Mener du, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.


Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata eller øvrige indsigelser, undersøger vi, om betingelserne

er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning m.m. så hurtigt som muligt.Vores dataansvarlig kan kontaktes på: ah @ lundtoftbogfoering.dk

Bogholder


Kontakt:    Agnethe Hansen


Adresse:     Lundtoftvej 31

Lundtoft

6200 Aabenraa


Mobil nr.: +45 30 44 54 00


Mail:         bogholder @ agnethe58hansen.dk


Mail:         ah @ lundtoftbogfoering.dk


CVR nr.: 37 28 49 63